Inspectierapporten en schoolprofilering

Hier vindt u de bevindingen van de inspectie en alle relevante informatie over de inspectie van onze school en de daar uit voortkomende plannen en verbeteringen. Ook bieden wij hier de overige downloads aan die aansluitend aan de missie en visie van onze school en schoolbestuur Lauwers en Eems zijn opgesteld.

Heeft u vragen over een van deze documenten? Schroom niet en neem contact met ons op! Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0595-433344. U kunt vragen naar schoolleider Sarah van Eck.


PDF Downloads

Uitslag tevredenheidsenquete:
Download de uitslag (pdf)

Inspectierapport:
Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek

Verbeterplan ODBS Nijenstein:
Verbeterplan-odbs-nijenstein

Koersplan schoolbestuur Lauwers en Eems:
koersplan-lauwers-eems-2014-2018.pdf

Ondersteuningsprofiel 2015-2016:
schoolondersteuningsprofiel-nijenstein-2015-2016

De digitale gids Basisonderwijs 2015-2016
De digitale gids Basisonderwijs 2015-2016 van OCW is bedoeld voor ouders en verzorgers. Deze gids biedt informatie over de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht, schoolvakanties, medezeggenschap en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden. Alle informatie in de digitale brochure is openbaar. In de gids zijn links verwerkt naar websites en organisaties die meer informatie bieden over specifieke onderwerpen.
Basisonderwijs 2015-2016 (externe link)