ODBS Nijenstein - Openbare Daltonschool in Zandeweer

Wij zijn er voor uw kind. Wij zijn er om uw kind te onderwijzen en kennis en vaardigheden te leren. Om dat goed te kunnen doen moet uw kind het fijn hebben bij ons op school. Om dat goed te kunnen doen moeten alle kinderen in harmonie met elkaar samenwerken. Om dat goed te kunnen doen moeten onze leerkrachten zich met enthousiasme en volle aandacht op het lesgeven aan de leerlingen kunnen richten. Dat zijn de dingen waar wij bij ons op school voor zorgen.
 

Onderwijs volgens de Dalton methode

Wij geven ons onderwijs volgens de Dalton methode (Op die pagina staat omschreven wat dat precies betekent). Heel belangrijk is in ieder geval dat wij onze lessen aanpassen aan de individuele talenten en mogelijkheden van uw kind. Om de ontwikkeling van onze leerlingen te kunnen begeleiden past geen standaard programma, maar kijken we hoe we dat voor ieder kind het beste kunnen doen.
 

Een kleine school

Wij zijn een kleine school, maar met ongeveer 80 leerlingen groot genoeg om ervoor te zorgen dat uw kind voldoende leeftijdsgenoten heeft om mee te spelen en mee samen te werken. Een kleine school waarin we groepen van 2 leerjaren combineren. Doordat we een kleine school zijn leren de kinderen bij ons goed samenwerken en met respect met elkaar omgaan. Dat is één van de voordelen van kleine scholen, zo is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken.
 

Onze school midden in de samenleving

Onze school staat middenin de samenleving. Dat betekent ook dat we op allerlei manieren de ouders, de omliggende dorpen en inwoners betrekken bij ons onderwijs. Wij vinden dat de school onderdeel is van de dorpen en ook een belangrijke functie heeft in de leefbaarheid daarvan. We voelen ons ook daar verantwoordelijk voor.

 
Bij de opening van de kinderboekenweek was iedereen opeens heel wat jaartjes ouder!
Alle nieuwe leerlingen hebben volgens oud Gronings gebruik een stoetboom gekregen...