Het team van ODBS Nijenstein bestaat uit de volgende mensen:

- Groep 1-2:      Cora Kuyper
                            maandag t/m donderdag
                            c.kuyper@lauwerseneems.nl

                            Greetje Tolhuizen
                            vrijdagochtend

- Groep 3-4:       Greetje Tolhuizen
                             maandag, dinsdag en woensdag
                             lid van de MR
                             g.tolhuizen@lauwerseneems.nl

                            Nienke de Jong
                            donderdag en vrijdag
                            Dalton-co÷rdinator
                            n.dejong@lauwerseneems.nl

- Groep 5-6:       Kees Schulte
                             maandag, dinsdag en woensdag
                             lid van de MR
                             ICT-co÷rdinator
                             k.schulte@lauwerseneems.nl

                            Iris van Weringh-Colijn
                            donderdag en vrijdag
                            i.vanweringh@lauwerseneems.nl


- Groep 7-8:       Nienke de Jong
                             maandag en dinsdag
                             n.dejong@lauwerseneems.nl

                            Zamira Cordes
                            woensdag t/m vrijdag
                            z.cordes@lauwerseneems.nl


Schoolleider:    (Sarah van Eck)
                            Interim schoolleider (miv. 12 maart 2018 ) Wout Eshuis

                            aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag
                            nijenstein@lauwerseneems.nlDe intern begeleider is:    Anita Groen
                                                 afwisselend aanwezig op maandag, dinsdag of donderdag
                                                 a.groen@lauwerseneems.nl

De vakleerkracht gymnastiek is:   Mignon Hekkema
                                                              aanwezig op woensdag
                                                              m.hekkema@lauwerseneems.nl

De vakleerkracht GVO/HVO zijn:    Ria Ajani (GVO)
                                                                aanwezig op vrijdag
                                                                Raajani@solcon.nl

                                                                 Richt Bouma (HVO)
                                                                 aanwezig op vrijdag
                                                                 Richtbouma@hotmail.com