Uw kind inschrijven op Daltonschool Nijenstein

Onderstaand vind u het inschrijfformulier dat wordt gebruikt om uw kind in te schrijven op ODBS Nijenstein.

U kunt dit formulier downloaden en invullen. Daarna kunt u het via de mail naar school verzenden of op
school inleveren.