Over onze school

Onze school staat midden in het dorp Zandeweer, vlakbij Uithuizen in de gemeente Eemsmond. De school is van oudsher een dorpsschool, maar tegenwoordig vervult zij ook een streekfunctie als enige Openbare Dalton Basisschool in de gemeente Eemsmond.
 

Onze school midden in de samenleving

Onze school staat middenin de samenleving. Dat betekent ook dat we op allerlei manieren de ouders, de omliggende dorpen en inwoners betrekken bij ons onderwijs. Wij vinden dat de school onderdeel is van de dorpen en ook een belangrijke functie heeft in de leefbaarheid daarvan. We voelen ons ook daar verantwoordelijk voor.


Ontstaan van de school en de naam Nijenstein

Onze school is in 2015 ontstaan uit de fusie van de ODBS de Schutsluis in Oldenzijl en OBS Onnema in Zandeweer. Hoewel er al vanaf 1950 een basisschool op de plaats waar onze school staat, is gevestigd, is er in de loop van de jaren het nodige veranderd. De dorpsschool van Zandeweer verhuisde in het midden van de 20e eeuw naar de Onnemaweg. De school in Oldenzijl fuseerde in 2015 met de school in Zandeweer en verhuisde toen naar Zandeweer.

De naam Nijenstein voor de fusieschool Zandeweer/Oldenzijl refereert naar een voormalige borg die in het dorp Zandeweer heeft gestaan. De borg staat bekend als de borg Nijenstein en als de borg Scheltema-Nijenstein. Als onderdeel van de fusie van De Schutsluis en de de Onnema is er onder de leerlingen, ouders en dorpsbewoners een namenwedstrijd uitgeschreven. Van de 44 inzenders stelde meer dan een kwart de naam 'Nijenstein' of een variant daarvan voor. 



Gebouw en voorzieningen

De school staat op een centrale maar toch makkelijk bereikbare plek in het dorp en beschikt over een eigen gymzaal, sportveld en afgebakend speelplein met speeltoestellen en klimrek. Voor leerlingen die op de fiets naar school komen is er een overdekte fietsenstalling. Het gebouw heeft 4 lokalen, een gemeenschappelijke ruimte. Deze zijn bij de fusie tussen de Onnema en de Schutsluis opnieuw ingericht en geverfd. Ook is er een fijne leeshoek ingericht. 

Peuterspeelzaal

Groep 1 & 2 delen hun lokaal met de peuterspeelzaal. Op dinsdagochtend zijn groep 1 en 2 en de peuterspeelzaal samen in het lokaal. Zowel groep 1 en 2 als de peuterspeelzaal gymmen op de dinsdagochtend zodat ze een deel van de ochtend alleen in het lokaal zitten. De peuterspeelzaal zit verder op woensdagmiddag in het lokaal, als groep 1 en 2 vrij zijn.