Passend onderwijs

In de media is regelmatig aandacht voor Passend Onderwijs. Uiteraard spreken ook wij binnen onze scholen en organisatie over de veranderingen die per 1 augustus 2014 in zijn gegaan. Dat proces loopt nog steeds, omdat verschillende details nog moeten worden ingevoerd. Met passend onderwijs krijgen de schoolbesturen in het regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden. Zij hebben een zorgplicht. Om aan die zorgplicht te voldoen, werken de besturen samen in een regionaal samenwerkingsverband. Voor ons is dat de provincie Groningen.
 

Hoe werkt Passend onderwijs?

Passend onderwijs gaat er in grote lijnen om dat alle kinderen aangemeld kunnen worden op een reguliere basisschool. De school bekijkt of ze voldoende expertise in haar mars heeft om een kind dat onderwijs te bieden dat dat kind nodig heeft. Hierbij wordt met name gekeken wat een kind wel kan! Dat slaagt in 99% van de gevallen.
 

Wat gebeurt er als het onderwijs niet past?

Mocht het de school niet gaan lukken, bijvoorbeeld omdat een kind extra aanbod of steun nodig heeft dat de school niet kan bieden, dan heeft de school de plicht om ouders te helpen bij het vinden van een andere passende school, een school dus die dat wel kan (overigens deden we dat ook al). Dat kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal onderwijs. Want die blijven. Er wordt tevens geprobeerd dat zo dicht mogelijk bij de woonplaats van het kind te regelen.


Meer informatie over passend onderwijs in Groningen
Natuurlijk verandert er nog wel meer, maar dit is de kern van het verhaal, waarbij het niet gaat om een bezuiniging. Voor meer informatie zie: passend onderwijs groningen